Woorden leren - maatwerk - Latijn en Grieks


Woorden leren: het beste is opgroeien of onderdompeling in de taal, maar dat is niet iedereen gegeven.
Dus zullen er woorden geleerd moeten worden om vruchtbaar te kunnen lezen.

Achtergrond, voor wie meer wil weten over de woordenlijsten. Hoe zijn de lijsten tot stand gekomen? Welke teksten liggen eraan ten grondslag? Wat zijn de overwegingen van de samenstellers? Om hoeveel woorden gaat het?

Woordenlijsten Latijn, digitaal en/of op papier. De vetgedrukte bestanden zijn extra interessant. Als er een site genoemd wordt, kan daar een recentere versie staan!

Woordenlijsten Grieks, digitaal en/of op papier. De vetgedrukte bestanden zijn extra interessant. Als er een site genoemd wordt, kan daar een recentere versie staan!

Woordjes leren: de techniek en de praktijk. Michael Buijkx.

Gedicht Woordjes leren, Jan Eijkelboom.

Meissners Fraseologie.

Bronnen. Hier vind je de internetpagina's waar het materiaal vandaan komt.

Mail je opmerking.

Met dank aan Michael Buijkx, Alet Holwerda en Harm Pinkster

Leo Nellissen

www.stilus.nl


Woordenlijsten Latijn

Digitaal Papier

Top


Woordenlijsten Grieks

 • Greek Core Vocabulary, Dickinson College, 524 woorden, op frequentie, met vertaling en themaveld. Ook als spreadsheet. Site.

 • Memrise: 500 woorden Grieks op grond van Greek Core Vocabulary van Dickinson College, ingedeeld in 30 thematische woordgroepen.

 • Major: 65 Griekse woorden leveren 50% dekking van een Griekse tekst. Voor een dekking van 80% zijn er een 1100 nodig.
  Deze 65 woorden zijn door Alet Holwerda in het Nederlands vertaald en geordend.

 • De meeste schoolboeken/methodes hebben een basiswoordenlijst achterin, of achterin het grammaticadeel, of als apart boekje. De keuze voor de opgenomen woorden is niet altijd geëxpliciteerd.

 • Niet-methodegebonden lijst: Hupperts en Veenman, Logos, met vertaling. Site.

 • Woordenlijst (uitgebreid) Uhle.

 • Frequentielijst op Homerus.

Top


Achtergrond

Top


Woordjes leren: de techniek en de praktijk

Deze paragraaf is samengesteld door Michael Buijkx.

 • CE 2020 Vergilius
  Artikel over woordjes leren bij Vergilius 2020: 480 woorden levert dekkingspercentage van 71%.
  Bestand met die 480 woorden.
  Overzicht pensum met daarin deze woorden aangegeven.

 • Ligula Memoriae: een youtube-kanaal waarin technieken om Latijnse woorden blijvend te verankeren, worden uitgelegd.

 • Zin in onzin: werk aan de woordenschat. Praktische tips en oproep.

 • Leerpsychologisch onderzoek naar visueel leren van 30 Latijnse woorden (keyword method) door Shapiro & Waters (2005).
  Nation 2013 en Webb & Nation 2017 bespreken de voor- en nadelen van deze keyword method.

 • Kaputt ist der Kopf door Oliver Geisselhart en Helmut Lange. Woorden blijvend en humoristisch verankeren volgens de keyword method: de KLANK van het Latijnse woord gebruiken in een Duits (on-)zinnetje dat een sterk visueel beeld oproept waarin ook de betekenis wordt gebruikt.
  Omdat het gebaseerd is op de klank van woorden in het Duits is het boekje zelf voor de Nederlandse markt niet bruikbaar. Maar de benádering is de moeder aller oplossingen voor het lange termijn geheugen! Aantal pagina's uit het boekje.

 • Archibald doet bruikbare lay-out suggesties hoe woordverwantschap kan helpen bij Latijn.

 • Memrise: STILUS-woordenlijst op frequentie, gesorteerd naar woordsoort.

 • Memrise: Ovidius CE 2019. Basiswoorden die vaker dan 3 keer voorkomen in het CE pensum 2019, gesorteerd naar woordsoort.

 • Memrise: Cicero/Seneca CE 2018. Basiswoorden die vaker dan 3 keer voorkomen in het CE pensum 2018, gesorteerd naar woordsoort.

 • Memrise: Livius CE 2017. Basiswoorden die vaker dan 3 keer voorkomen in het CE pensum 2017, gesorteerd naar woordsoort.

 • Memrise: Herodotus CE 2019. Basiswoorden die vaker dan 3 keer voorkomen in het CE pensum 2019, gesorteerd naar woordsoort.

 • Memrise: Homerus Odyssee CE 2018. Basiswoorden die vaker dan 3 keer voorkomen in het CE pensum 2018, gesorteerd naar woordsoort.

 • Memrise: Elektra CE 2017. Basiswoorden die vaker dan 3 keer voorkomen in het CE pensum 2017, gesorteerd naar woordsoort.

Top


Woordjes leren

Jongens, heb je verdriet,
sprak toen de leraar Grieks,

dan moet je woordjes leren, woordjes
leren. Hij knikte energiek

zodat er as viel op zijn vest,
maar dat was toch al vies.

Wij lachten halfvertederd,
halfmeewarig, want tragiek

daar wist je alles van en hij,
heel oud, haast vijftig, niets.

En dat het overging als je maar
woordjes leerde, dat was iets

zo absurds, zo dolkomieks
dat het in omloop kwam als een

gevleugeld woord. Het klapwiekt
nu verdrietig om mij heen

omdat ik later woordjes leerde
waarmee je 't monster kunt bezweren

en ik hem niet meer zeggen kan
hoe ik soms naar die stem verlang,
naar dat onhandige advies.

Jan Eijkelboom

Top


Bronnen

De bestanden hierboven die van het web komen, stonden op de volgende plaatsen:
 • Babeliowsky, https://archive.org/details/babeliowsky [maart 2017]
 • Bamberg Amann, Bamberger Wortschatz, Martin Amann, https://www.uzh.ch/latinum/amann/Unterlagen/Woerterliste_adeo.pdf [maart 2017]
 • Bamberg Ruppel, Bamberger Wortschatz, Bernd Ruppel, http://www.bernd-ruppel.de/rep_voc_adeo.pdf [maart 2017]
 • Bamberg Utz, Bamberger Wortschatz, Clement Utz, http://www.ccbuchner.de/titel-0-0/adeo_norm-549/download-267/utz_basisartikel_zum_bamberger_wortschatz.pdf [maart 2017]
 • Kaputt ist der Kopf, https://www.m-vg.de/mediafiles/Leseprobe/9783868825299.pdf [januari 2018]
 • Latin Core Vocabulary, http://dcc.dickinson.edu/latin-vocabulary-list [maart 2017]
 • Diederich, https://archive.org/details/PAULB.DIEDERICHLATINWORDFREQUENCY [maart 2017]
 • Diederich-Lodge, http://hiberna-cr.wikidot.com/local--files/downloads/Diederich-Lodge-Practice.pdf [maart 2017]
 • Greek Core Vocabulary, http://dcc.dickinson.edu/greek-core-list [maart 2017]
 • Homerus, https://archive.org/details/homericvocabula00goodgoog [maart 2017]
 • Janus, http://janus.humanities.uva.nl/ [maart 2017]
 • Hoving en Zuidweg, https://archive.org/details/verbarium-latinum-hoving-zuidweg-1937 [maart 2017]
 • LASLA 1974, http://promethee.philo.ulg.ac.be/LASLApdf/Lexbase.pdf [maart 2017]
 • LASLA 1981, http://promethee.philo.ulg.ac.be/LASLApdf/Dictionnairefrequentiel.pdf [maart 2017]
 • Lodge, https://archive.org/details/vocabularyofhigh00lodguoft [maart 2017]
 • Major, https://camws.org/cpl/cplonline/files/Majorcplonline.pdf [maart 2017]
 • Muccigrosso, https://www.jstor.org/stable/4352875?seq=1#page_scan_tab_contents [maart 2017]
 • Saint Louis University, http://www.slu.edu/colleges/AS/languages/classical/latin/tchmat/grammar/vocabulary/hif-ed2.html [maart 2017]
 • Uhle, https://archive.org/details/GriekschVocabulariumHeinrichUhleAmsterdam1918 [maart 2017]
 • , [januari 2018]

Top


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.


© Leo Nellissen 2017-

www.stilus.nl