Woorden leren - maatwerk - Latijn en Grieks


Woorden leren: het beste is opgroeien of onderdompeling in de taal, maar dat is niet iedereen gegeven.
Dus zullen er woorden geleerd moeten worden om vruchtbaar te kunnen lezen.

Achtergrond, voor wie meer wil weten over de woordenlijsten. Hoe zijn de lijsten tot stand gekomen? Welke teksten liggen eraan ten grondslag? Wat zijn de overwegingen van de samenstellers? Om hoeveel woorden gaat het?

Woordenlijsten Latijn, digitaal en/of op papier. De vetgedrukte bestanden zijn extra interessant. Als er een site genoemd wordt, kan daar een recentere versie staan!

Woordenlijsten Grieks, digitaal en/of op papier. De vetgedrukte bestanden zijn extra interessant. Als er een site genoemd wordt, kan daar een recentere versie staan!

Gedicht Woordjes leren, Jan Eijkelboom.

Bronnen. Hier vind je de internetpagina's waar het materiaal vandaan komt.

Mail je opmerking.

Met dank aan Michael Buijkx en Harm Pinkster

Leo Nellissen

www.stilus.nl


Woordenlijsten Latijn

Digitaal Papier

Top


Woordenlijsten Grieks

 • Greek Core Vocabulary, Dickinson College, 524 woorden, op frequentie, met vertaling en themaveld. Ook als spreadsheet. Site.

 • Memrise: 500 woorden Grieks op grond van Greek Core Vocabulary van Dickinson College, ingedeeld in 30 thematische woordgroepen.

 • Major: 65 Griekse woorden leveren 50% dekking van een Griekse tekst. Voor een dekking van 80% zijn er een 1100 nodig.

 • Memrise: Elektra CE 2017. Basiswoorden die vaker dan 3 keer voorkomen in het CE pensum 2017, gesorteerd naar woordsoort.

 • De meeste schoolboeken/methodes hebben een basiswoordenlijst achterin, of achterin het grammaticadeel, of als apart boekje. De keuze voor de opgenomen woorden is niet altijd geëxpliciteerd.

 • Niet-methodegebonden lijst: Hupperts en Veenman, Logos, met vertaling. Site.

 • Woordenlijst (uitgebreid) Uhle.

 • Frequentielijst op Homerus.

Top


Achtergrond

Top


Woordjes leren

Jongens, heb je verdriet,
sprak toen de leraar Grieks,

dan moet je woordjes leren, woordjes
leren. Hij knikte energiek

zodat er as viel op zijn vest,
maar dat was toch al vies.

Wij lachten halfvertederd,
halfmeewarig, want tragiek

daar wist je alles van en hij,
heel oud, haast vijftig, niets.

En dat het overging als je maar
woordjes leerde, dat was iets

zo absurds, zo dolkomieks
dat het in omloop kwam als een

gevleugeld woord. Het klapwiekt
nu verdrietig om mij heen

omdat ik later woordjes leerde
waarmee je 't monster kunt bezweren

en ik hem niet meer zeggen kan
hoe ik soms naar die stem verlang,
naar dat onhandige advies.

Jan Eijkelboom

Top


Bronnen

De bestanden hierboven die van het web komen, stonden in maart 2017 op de volgende plaatsen:
 • Babeliowsky, https://archive.org/details/babeliowsky
 • Bamberg Amann, Bamberger Wortschatz, Martin Amann, https://www.uzh.ch/latinum/amann/Unterlagen/Woerterliste_adeo.pdf
 • Bamberg Ruppel, Bamberger Wortschatz, Bernd Ruppel, http://www.bernd-ruppel.de/rep_voc_adeo.pdf
 • Bamberg Utz, Bamberger Wortschatz, Clement Utz, http://www.ccbuchner.de/titel-0-0/adeo_norm-549/download-267/utz_basisartikel_zum_bamberger_wortschatz.pdf
 • Latin Core Vocabulary, http://dcc.dickinson.edu/latin-vocabulary-list
 • Diederich, https://archive.org/details/PAULB.DIEDERICHLATINWORDFREQUENCY
 • Diederich-Lodge, http://hiberna-cr.wikidot.com/local--files/downloads/Diederich-Lodge-Practice.pdf
 • Greek Core Vocabulary, http://dcc.dickinson.edu/greek-core-list
 • Homerus, https://archive.org/details/homericvocabula00goodgoog
 • Janus, http://janus.humanities.uva.nl/
 • Hoving en Zuidweg, https://archive.org/details/verbarium-latinum-hoving-zuidweg-1937
 • LASLA 1974, http://promethee.philo.ulg.ac.be/LASLApdf/Lexbase.pdf
 • LASLA 1981, http://promethee.philo.ulg.ac.be/LASLApdf/Dictionnairefrequentiel.pdf
 • Lodge, https://archive.org/details/vocabularyofhigh00lodguoft
 • Major, https://camws.org/cpl/cplonline/files/Majorcplonline.pdf
 • Muccigrosso, https://www.jstor.org/stable/4352875?seq=1#page_scan_tab_contents
 • Saint Louis University, http://www.slu.edu/colleges/AS/languages/classical/latin/tchmat/grammar/vocabulary/hif-ed2.html
 • Uhle, https://archive.org/details/GriekschVocabulariumHeinrichUhleAmsterdam1918

Top


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.


Leo Nellissen 2017-

www.stilus.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ,

  Top


  Top |