VesuviusVesuvius, bekende vulkaan in Midden-Italië, gelegen ca. 15 km ten zuidoosten van Napels. De variabele hoogte van de eruptiekegel bedraagt thans ca. 1270 m, de resten van de caldera-rand gaan tot 1132 m. In de oudheid, toen de V. hoger geweest schijnt te zijn dan tegenwoordig, waren de hellingen evenals thans zeer vruchtbaar.
Klik hier voor meer uitleg.

Bij de Romeinen gold de vulkaan als uitgeblust, totdat - na een zware aardbeving in februari 63 op 24 en 25 augustus 79 de catastrofale uitbarsting plaats had, die de steden Pompeji, Herculaneum en Stabiae verwoestte en ca. 15.000 doden eiste. Deze uitbarsting wordt door Plinius minor, wiens oom, Plinius maior, bij de ramp omkwam, beschreven in twee beroemde, aan de geschiedschrijver Tacitus gerichte brieven (6, 16 en 6, 20). In de oudheid hadden nieuwe uitbarstingen van de V. plaats in 202, 472 en 512. Hiernaast is een fresco uit Pompeji te zien met daarop de Vesusius voor de uitbarsting van 79.


Lit. G. Radke (PRE 8A, 2434-2437). - G. Alfano/J. Friedländer, Die Geschichte des Vesuv (Berlin 1929). M. Gigante, Il racconto pliniano dell'eruzione del Vesuvio dell'anno 79 (Parola del Passato 34, 1979, 321-376). H. Sigurdsson/S. Cashdollar/S. R. Sparks, The Eruption of V. in A.D. 79. Reconstruction from historical and volcanological evidence (AJA 86, 1982, 39-51). [Nuchelmans]Kaart