Tanais

Tanais (Τάναϊς), naam van een rivier en een daaraan gelegen stad in Scythenland.

(1) De rivier de Tanais, de huidige Don, mondt uit in de Μαιῶτις (Zee van Azow). De vallei van de benedenloog was het begin van een belangrijke handelsweg die de verbinding vormde tussen de Zwarte Zee en Centraal-Azië. In de oudheid werd de T. doorgaans beschouwd als de scythische grens tussen Europa en Azië.


Lit. A. Henmann (PRE 4A, 2162-2166).


Kaart

huizen(2) De stad Tanais werd ca. 500 vC gesticht, vermoedelijk door het 300 km zuidwestwaarts gelegen Panticapaeum, dat een kolonie van Milete was. De stad, de meest noordelijk gelegen griekse volksplanting, ontwikkelde zich tot een bloeiend handelscentrum en bleef dat toen zij deel uitmaakte van het bosporitaanse rijk Bosporus. In 8 vC werd T. na een opstand door Polemon verwoest; het werd herbouwd op een plaats verder stroomopwaarts, niet ver van Rostow. In de 2e eeuw beleefde dit nieuwe T. een nieuwe bloei. Ca. 240 werd het echter opnieuw verwoest, vermoedelijk door de Goten. Sindsdien leidde de stad een kwijnend bestaan tot haar definitieve ondergang in de 5e eeuw. [Nuchelmans] 30 km ten westen van Rostow is het oude Tanais gevonden (foto rechts).


Lit. A. Henmann (PRE 4A, 2166-2169). - T. N. Knipovif, T. (Moskou/Leningrad 1949; russisch). [Nuchelmans]


Kaart