Stabiae

kaartfrescoStabiae, oude nederzetting in Campanië, gelegen op de zuidkust van de Golf van Napels; thans Castellammare di Stabia. De oudste vondsten in de necropolen van S., dat waarschijnlijk van oskische oorsprong is, dateren uit de 8e eeuw vC. De grafgiften uit die tijd behoren tot de Villanova-cultuur; er werd opvallend weinig griekse import aangetroffen. Ook in de sagen wordt met betrekking tot S., anders dan bij Pompeji en Herculaneum, van griekse of etruskische oorsprong niet gerept. Na de vestiging van de Samnieten in Campanië (5e eeuw vC) was S. lange tijd nauw verbonden met het naburige Nuceria, waarvan het als haven diende. Deze was van groot militair belang tijdens de samnitische oorlogen, totdat S. tegen het einde van de 4e eeuw vC, evenals de rest van zuid-Campanië, als bondgenoot het gezag van Rome moest erkennen.

Tijdens de romeinse bondgenotenoorlog (91-89 vC) vormde S. het laatste bolwerk van de rebellerende Italici; in 89 vC werd het door Sulla verwoest. Sindsdien veranderde het karakter van S. volledig; het werd een badplaats voor rijke Romeinen, bekend om haar medicinale bronnen. De uitbarsting van de Vesuvius in 79 nC verwoestte S. voor de tweede maal.

atriumReeds in de 18e eeuw (1749-1762 en 1775-1782) werden de twee omvangrijkste en rijkste van de talrijke romeinse villa's ter plaatse ontdekt, de Villa San Marco en de Villa della venditrice degli amori of Villa di Arianna. In 1951 werd het archeologisch onderzoek op meer systematische wijze hervat. Beide malen kwamen talrijke fraaie fresco's, mozaïeken, kunst- en gebruiksvoorwerpen aan het licht. Niet minder belangrijk zijn de opgegraven pre-romeinse necropolen (8e tot 2e eeuw vC). Het archeologisch materiaal van de 18e-eeuwse exploraties wordt bewaard in het Nationaal Museum van Napels, dat van de recente opgravingen in het Antiquarium Stabiano.


Lit. O. Elia (EAA 7, 459-463). - M. Ruggiero, Gli scavi di Stabia dal 1749 al 1782 (Napels 1881). L. Cosenza, Stabia. Studi archeologici, topografici e storici (Trani 1907). L. d'Orsi, Gli scavi di Stabia (Napels 1954). O. Elia, Le pitture di Stabia (ib. 1957). J. Croisille, Les natures mortes campaniennes. Répertoire descriptif des peintures de nature morte du Musée National de Naples, Pompéi, Herculanum et Stabies (Bruxelles 1965). Id., Les fouilles archéologiques de Castellammare di Stabia, découvertes récentes (Latomus 15, 1966, 245-257). L. d'Orsi, Gli scavi archeologici di Stabia (Milaan 1965). J. H. d'Arms, Romans on the Bay of Naples. A social and cultural study of the villas and their owners from 150 BC to AD 400 (Cambridge Mass. 1970). [Verhaeghe-Pikhaus]


Kaart