Herculaneum

Herculaneum (Ἡράκλειον), stadje in Campanië, 8 km ten zuiden van Napels aan zee gelegen op een uitloper van de Vesuvius; thans Ercolano. Herculaneum dankt zijn naam aan Heracles, die het bij zijn terugkeer uit Iberië gesticht zou hebben. Oorspronkelijk bewoond door Osken, kwam de nederzetting in de 6e eeuw vC in etruskische (ca. 500 in griekse?) en op het eind van de 5e eeuw vC in samnitische handen; na de tweede samnitische oorlog sloot zij zich aan bij de romeinse confederatie (307 vC). Tijdens de italische bondgenotenoorlog (91-89) koos Herculaneum evenals Pompeji en Nola de zijde van de rebellen; na zijn verovering door een legaat van Sulla werd het een municipium, bestuurd door duoviri. Sedertdien was het een rustige villastad, waar rijkelui een luxueus leven leidden.


peristylethermen Reeds in 63 nC door een aardbeving zwaar gehavend, werd Herculaneum bij de grote vulkaanuitbarsting van 79 diep begraven onder een zware laag vulkanische slam. Deze verhardde tot een soort tufsteen, die meer dan in Pompeji de resten volledig afsloot en daardoor beter geconserveerd heeft. Zo zijn er ook talrijke houten voorwerpen bewaard gebleven. In de 18e eeuw werden via schachten en onderaardse gangen onder het huidige Resina theater en basilica teruggevonden. De in 1828 begonnen systematische uitgraving werd na herhaalde onderbrekingen in 1927 door de italiaanse regering met kracht hervat. Tot 1982 waren slechts 6 bewoners teruggevonden, maar in 1982 werden bij de zee honderden lijken van mensen ontdekt, die op dezelfde manier als in Pompeji zijn gedood, nl. door een pyroklastische golf.


Herculaneum was een stadje van slechts ca. 4000 inwoners, maar zeer rijk. Vooral in de keizertijd verrezen er prachtige openbare gebouwen, waarvan een monumentale palaestra en een tweetal thermen genoemd moeten worden. Het verschil met het naburige Pompeji is opvallend. Het aan Hippodamus van Milete herinnerende griekse stadsplan met zijn elkaar rechthoekig kruisende cardines en decumani is volkomen regelmatig. Van zwaar verkeer is geen spoor te bekennen; ook ontbreken in de straten de stapstenen.

straatDit feit, alsmede de afwezigheid van muurteksten langs de straten en de geringe opvallendheid van de zakenpanden, wijst erop dat Herculaneum geen handels-, maar een woonstad was. De huizen vertonen een grote verscheidenheid en zijn moderner dan die in Pompeji; ze getuigen van fijne smaak en grote weelde. Een rijke schat van muurschilderingen (de meeste overgebracht naar het Museo Nazionale in Napels), mozaïeken, sculpturen en andere voorwerpen kwam eruit te voorschijn. In de ten noordwesten van de stad gelegen Villa dei Papiri of dei Pisoni trof men in het midden van de 18e eeuw, behalve veel prachtig beeldhouwwerk, een kostbare collectie van honderden verkoolde griekse en latijnse papyri aan met voornamelijk teksten van epicureïsche wijsgeren (Epicurus, Philodemus e.a.) en ook een fragment van Rabirius over de slag bij Actium.


Lit. Gall (PRE 8, 532-548). A. Maiuri (EAA 3, 395-408). S. Carotenuto, Herculaneum (Napels 1932). A. W. van Buren, A Companion to the Study of Pompeii and Herculaneum³ (Rome 1933). E. Corti, Untergang und Auferstehung von Pompeii und Herculaneum (München 1951). V. Catalano, Storia di Ercolano (Napels 1953). Id., Antiquarium Herculanense (ib. 1957). A. Maiuri, Ercolano. I nuovi scavi (1927-1958) (Rome 1958). E. Kusch, Herculaneum (Nürnberg 1960).

Uitgave der papyri: Herculanensium voluminum quae supersunt, Collectio prior 1-11 (Napels 1793-1855). Id., Collectio altera 1-11 (ib. 1862-1876). Id., Collectio tertia 1 (Milaan 1914). M. Gigante, Catalogo dei papiri Ercolanesi (Napels 1979). J. Deiss, H. Italy's buried treasure London 1985). [A. J. Janssen]Kaart