Baiae

luchtfotoBaiae (Βαῖαι), romeinse badplaats aan een inham van de Golf van Napels, 16 km ten westen van deze stad; thans Baia. Baiae, waarschijnlijk oudtijds de haven van het 4 km noordwaarts gelegen Cumae, ontwikkelde zich in de 2e en 1e eeuw vC tengevolge van zijn prachtige ligging, zachte klimaat en heetwaterbronnen, tot een luxueuze badplaats, waar spoedig rijke landgoederen, thermen en terrassen de gehele kust vulden. Ten tijde van Augustus werd Baiae keizerlijk domein, waar de keizers graag verbleven; vooral Augustus, Nero, Hadrianus (deze stierf er in 138 nC) en Alexander Severus ontplooiden er een grote bouwactiviteit. Sinds de 5e eeuw veranderde een reeks van aardbevingen de stad in een grillig en - ook wegens de malaria - onbewoonbaar ruïnencomplex. De meest indrukwekkende resten van de oude pracht zijn die van drie koepelzalen, de z.g. tempels van Mercurius, Venus en Diana.

Systematische opgravingen - sinds 1951, onder leiding van A. Maiuri - hebben aangetoond dat het hele thermencomplex een oppervlakte van meer dan 1.000.000 m² had en zich als een waaier tegen de heuvel ontvouwde. Uit de zee voor de kust zijn talrijke sculpturen te voorschijn gehaald; hiervan verdient vooral vermelding een vrijwel onbeschadigde kopie van de Aphrodite Sosandra van Calamis. Verschillende romeinse schrijvers hekelen de weelde en de zedeloosheid van het badleven in B.


Lit. C. Hülsen (PRE 2, 2774v). M. Napoli (EAA 1, 960-62). [Nuchelmans]


Kaart