S. Maria Maggiore


CHRISTUS PER INVICTAM
CRUCEM
POPULO PACEM
PRAEBEAT
QUI
AUGUSTI PACE
IN PRAESEPE NASCI
VOLUIT

CHRISTUM DOMINUM
QUEM AUGUSTUS
DE VIRGINE
NASCITURUM
VIVENS ADORAVIT
SEQ DEINCEPS
DOMINUM
DICI VETUIT
ADORO

CHRISTI DEI
IN AETERNUM VIVENTIS
CUNABULA
LAETISSIME COLO
QUI MORTUI
SEPCULCRO AUGUSTI
TRISTIS
SERVIEBAM

SIXTUS V PONT MAX
OBELISCUM
AEGYPTO ADVECTUM
AUGUSTO
IN EIUS MAUSOLEUM
DICATUM
EVERSUM DEINDE ET
IN PLURES CONFRACTUM      
PARTES
IN VIA AD SANCTUM
ROCHUM IACENTEM
IN PRISTINAM FACIEM
RESTITUTUM
SALUTIFERAE CRUCI
FELICIUS
HIC ERIGI IUSSIT AN D
MDLXXXVII PONT III

Moge Christus door het
onoverwinnelijke Kruis
zijn volk vrede
verschaffen.
Hij wilde
in Augustus' periode van vrede
geboren worden
in een kribbe.

Christus, mijn Heer,
aanbid ik.
Toen Augustus leefde, heeft hij
Christus die nog uit de Maagd
geboren moest worden,
aanbeden.
Daarna heeft Augustus verboden
dat hij zelf heer
genoemd werd.

De wieg
van Christus, de God
die in eeuwigheid leeft,
vereer ik zeer verheugd.
Ik die droevig
dienst deed
bij het graf van
de gestorven Augustus.

Paus Sixtus V heeft
(deze) obelisk
die door Augustus
uit Egypte gehaald was en
aan zijn graftombe
gewijd was,
die vervolgens omgevallen en
in veel stukken
gebroken was en
die in de straat van de
heilige Rochus lag,
in zijn oude luister
laten herstellen en
hier voor meer voorspoed
voor het reddingbrengende Kruis,
laten oprichten in het jaar des Heren
1587, het 3e jaar van zijn pausdom.


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken. Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl