Quirinaal


ME QUONDAM AEGYPTI DESECTUM E CAUTIBUS UNDAS
    VIS QUEM PER MEDIAS ROMULA TRANSTULERAT
UT STAREM AUGUSTI MOLES MIRANDA SEPULCRI
    CAESAREUM TIBERIS QUA NEMUS ADLUERET
IAM FRUSTRA AVERSUM FRACTUMQUE INFESTA VETUSTAS      
    NISA EST AGGESTIS CONDERE RUDERIBUS
NAM PIUS IN LUCEM REVOCAT SARTUMQUE QUIRINI
    SUBLIMEM IN COLLIS VERTICE STARE IUBET
INTER ALEXANDRI MEDIUS QUI MAXIMA SIGNA
    TESTABOR SEXTI GRANDIA FACTA PII

PIUS VII PONT MAX
QUOD ABSOLVENDUM SUPERERAT
ADDITO CRATERE EXCITATO SALIENTE
SYMPLEGMA CONSUMMAVIT
A D MDCCCXVIII PONTIF XIX

Mij, eens gehouwen uit de rotsen in Egypte, had
het krachtige Rome midden over de zee vervoerd
om Augustus' respect afdwingend grafmonument te zijn
waar de Tiber het keizerlijke woud bespoelt.
Helaas! De vijandige tijd heeft mij, omgevallen en gebroken,
naar beste kunnen verstopt onder stapels puin.
Pius heeft mij weer aan het licht gebracht en liet me,
opgeknapt, hoog op de top van de Quirinaal staan.
Midden tussen (deze) heel grote werken van Alexander
zal ik het bewijs zijn voor de grootse daden van Pius VI.

Wat nog afgemaakt moest worden,
heeft paus Pius VII
voltooid na toevoeging van een bassin en
een rotspartij met spuitende fontein
in het jaar des Heren 1818, in het 19e jaar van zijn pausdom.


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken. Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl