Spaanse Trappen


PIUS VI PONT MAX
OBELISCUM SALLUSTIANUM
QUEM PROLAPSIONE DIFFRACTUM      
SUPERIOR AETAS
IACENTEM RELIQUERAT
COLLI HORTULORUM
IN SUBSIDENTIUM VIARUM
PROSPECTU IMPOSTUM
TROPAEO
CRUCIS PRAEFIXO
TRINITATI AUGUSTAE
DEDICAVIT

III EIDUS
APRIL
ANNO M DCC
LXXXVIIII

SACRI
PRINCIPATUS
EIUS
ANNO XV

Paus Pius VI heeft
(deze) obelisk van Sallustius,
die na een val in stukken gebroken was en
die de eeuwen hiervoor
maar hadden laten liggen,
geplaatst op de heuvel-van-de-tuinen
in het zicht
van de wegen hieronder.
Nadat hij (deze obelisk) voorzien had
van het zegeteken van het Kruis,
heeft hij hem gewijd
aan de verheven Drievuldigheid,

op 11
april
van het jaar
1789,

in het 15e jaar
van zijn
heilige
pausdom


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken. Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl