Pincio


PIUS VII PONT MAX
OBELISCUM AURELIANUM
QUI UNUS SUPERERAT
TEMPORUM INIURIA DIFFRACTUM
DIUQUE OBLITUM
IN PRISTINAM FACIEM RESTITUI
ATQUE HOC IN LOCO ERIGI IUSSIT
UT AMOENA PINCII SPATIA
CIVIBUS AD APRICANDUM APERTA      
EXIMII GENERIS MONUMENTO
DECORARET

XI KAL
SEPTEMBR
ANNO MDCCC
XXII

SACRI
PRINCIPATUS
EIUS
ANNO XXIII

Paus Pius VII heeft
(deze) obelisk van Aurelianus,
die als enige over was en
die door de onrechtvaardige tijd in stukken gebroken
en lange tijd vergeten was,
in zijn oude gedaante laten herstellen
en op deze plaats laten oprichten,
om de lieflijke promenades van de Pincio,
die als zonneweides open staan voor de burgers,
met een gedenkteken van uitzonderlijke klasse
te bekronen,

op 22
augustus
van het jaar
1822,

in het 23e jaar
van zijn
heilige
pausdom.


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken. Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl