Piazza del Populo


IMP CAESAR DIVI F
AUGUSTUS
PONTIFEX MAXIMUS
IMP XII COS V TRIB POT XIV      
AEGYPTO IN POTESTATEM
POPULI ROMANI REDACTA
SOLI DONUM DEDIT

ANTE SACRAM
ILLIUS AEDEM
AUGUSTIOR
LAETIORQ SURGO
CUIUS EX UTERO
VIRGINA
AUG IMPERANTE
SOL IUSTITIAE
EXORTUS EST

SIXTUS V PONT MAX
OBELISCUM HUNC
A CAES AUG SOLI
IN CIRCO MAX RITU
DICATUM IMPIO
MISERANDA RUINA
FRACTUM OBRUTUMQ
ERUI TRANSFERRI
FORMAE SUAE REDDI
CRUCIQ INVICTISS
DEDICARI IUSSIT
AN MDLXXXIX PONT IIII

Keizer Caesar Augustus,
zoon van de vergoddelijkte (Caesar),
opperpriester, twaalf keer triomferend bevelhebber,
vijf keer consul en veertien keer volkstribuun,
heeft (deze obelisk) aan de Zon geschonken,
nadat hij Egypte opnieuw onder de macht
van het Romeinse volk gebracht had.

Ik rijs verhevener
en blijer op
voor de heilige
Kerk van hem,
wiens Zon van Gerechtigheid
tijdens Augustus' regeerperiode
geboren is
uit de schoot
van de Maagd

Paus Sixtus V heeft
deze obelisk
die door Caesar Augustus
op goddeloze wijze op het Marsveld
aan de Zon gewijd was en
die door een meelijwekkende ineenstorting
gebroken en bedolven was,
op laten graven, over laten brengen
in zijn vroegere vorm laten herstellen en
aan het meest onoverwinnelijke Kruis
laten wijden,
in 1589, het 4e jaar van zijn pausdom.


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken. Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl