Monteciterio


IMP CAESAR DIVI F
AUGUSTUS
PONTIFEX MAXIMUS
IMP XII COS XI TRIB POT XIV
AEGYPTO IN POTESTATEM
POPULI ROMANI REDACTA
SOLI DONUM DEDIT

PIUS VI PONT MAX
OBELISCUM
REGIS SESOSTRIDIS
A C CAESARE AUGUSTO
HORARUM INDICEM
IN CAMPO STATUTUM
QUEM IGNIS VI
ET TEMPORUM VETUSTATE
CORRUPTUM
BENEDICTUS XIIII P M
EX AGGESTA HUMO AMOLITUS
RELIQUERAT
SQUALORE DETERSO
CULTUQUE ADDITO
URBI CAELOQUE RESTITUIT
ANNO M DCC XCII
SACRI PRINCIPATUS EIUS XVIII      

Keizer Caesar Augustus,
zoon van de vergoddelijkte (Caesar),
opperpriester, twaalf keer triomferend bevelhebber,
elf keer consul en veertien keer volkstribuun,
heeft (deze obelisk) aan de Zon geschonken,
nadat hij Egypte opnieuw onder de macht
van het Romeinse volk gebracht had.

Paus Pius VI heeft
(deze) obelisk
van farao Sesostris,
die door Gajus Caesar Augustus
als zonnewijzer
op het Marsveld geplaatst was
- deze (obelisk) die door de krachtige branden
en de voortgang van de tijd
aangetast was,
had paus Benedictus XIV
uit een hoop aarde opgegraven
en achtergelaten -
na een grondige schoonmaak
en extra onderhoud
voor de stad en de hemel hersteld,
in 1792,
het 18e jaar van zijn heilige pausdom.


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken. Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl