Piazza Navona


OBELISCUM
AB IMP ANT CARACALLA ROMAM ADVECTUM
CUM INTER CIRCI CASTRENSIS RUDERA
CONFRACTUS DIU IACUISSET
INNOCENTIUS DECIMUS PONT OPT MAX
AD FONTIS FORIQ ORNATUM
TRANSTULIT INSTAURAVIT EREXIT
ANNO SAL MDCLI PONTIF VII

NOXIA AEGYPTIORUM MONSTRA
INNOCENS PREMIT COLUMBA
QUAE PACIS OLEAM GESTANS
ET VIRTUTUM LILIIS REDIMITA
OBELISCUM PRO TROPHEO SIBI STATUENS
ROMAE TRIUMPHAT

INNOCENTIUS DECIMUS PONT MAX
NILOTICIS AENIGMATIBUS EXARATUM LAPIDEM     
AMNIBUS SUBTER LABENTIBUS IMPOSUIT
UT SALUBREM
SPATIANTIBUS AMOENITATEM
SITIENTIBUS POTUM
MEDITANTIBUS ESCAM
MAGNIFICE LARGIRETUR

INNOCENTIUS DECIMUS PONT MAX
NATILI DOMO PAMPHILIA
OPERE CULTUQ AMPLIFICATA
LIBERATAQ INOPPORTUNIS AEDIFICIIS
AGONALI AREA
FORUM URBIS CELEBERRIMUM
MULTIPLICI MAIESTATIS INCREMENTO
NOBILITAVIT

Omdat (deze) obelisk die
door keizer Antoninus Caracalla naar Rome was gebracht,
lange tijd in stukken tussen het puin
van het Circus-bij-de-kazerne had gelegen,
heeft de voortreffelijke paus Innocentius X hem
als versiering voor (deze) fontein en (dit) plein
overgebracht, opgeknapt en opgericht
in het jaar van de Redding 1651, het 7e jaar van zijn pausdom

De onschuldige duif houdt de verderfelijke
monster-goden van de Egyptenaren eronder.
Deze duif draagt de olijftak van de vrede
en is omkranst met lelies van de deugden.
Zij richt (deze) obelisk voor zichzelf op als zegeteken en
zegeviert in Rome.

Paus Innocentius X heeft
(deze) steen die van Egyptische raadsels is voorzien,
op de eronder stromende rivieren geplaatst
om op grootse wijze
aan mensen die flaneren, een heilzame omgeving,
aan mensen die dorst hebben, een heilzame dronk en
aan mensen die verstand hebben, heilzaam voedsel
te schenken.

Nadat paus Innocentius X
zijn geboortehuis, de palazzo Pamphili,
zorgvuldig en stijlvol uitgebreid had
en lelijke bouwsels van het stadion-terrein
verwijderd had
heeft hij (dit) levendigste plein van de stad
door de veelvuldige toename aan grootsheid
beroemd gemaakt.


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken. Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl