Sint Pieter


SIXTUS V PONT MAX
CRUCI INVICTAE
OBELISCUM VATICANUM
AB IMPURA SUPERSTITIONE
EXPIATUM IUSTIUS
ET FELICIUS CONSECRAVIT
ANNO MDLXXXVI PONT II

ECCE CRUX DOMINI
FUGITE
PARTES ADVERSAE
VICIT LEO
DE TRIBU IUDA

SIXTUS V PONT MAX
OBELISCUM VATICANUM
DIS GENTIUM
IMPIO CULTU DEDICATUM
AD APOSTOLORUM LIMINA
OPEROSO LABORE TRANSTULIT      
ANNO MDLXXXVI PONT II

CHRISTUS VINCIT
CHRISTUS REGNAT
CHRISTUS IMPERAT
CHRISTUS AB OMNI MALO
PLEBEM SUAM
DEFENDAT

Paus Sixtus V heeft
aan het onoverwinnelijke Kruis
(deze) Vaticaanse obelisk
die van het smerige bijgeloof
gereinigd is, met meer recht
en succesvoller gewijd
in 1586, het 2e jaar van zijn pausdom.

Kijk, het Kruis van de Heer.
Vlucht weg,
tegenstanders.
De leeuw van de stam Juda
heeft overwonnen.

Paus Sixtus V heeft
(deze) Vaticaanse obelisk
die aan de goden van de heidenen
met goddeloze verering gewijd was,
naar het huis van de Apostelen
overgebracht met zware inspanningen
in 1586, het 2e jaar van zijn pausdom.

Christus overwint,
Christus is koning,
Christus heerst.
Laat Christus
zijn volk
beschermen tegen alle kwaad


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken. Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl