www.STILUS.nl

Stichting STILUS draagt de klassieke talen en cultuur een warm hart toe. Zij presenteert daarom op deze website interessant materiaal met betrekking tot de Antieken.


de hele site

Als je door deze pagina heenbladert, kom je alle onderdelen van de gehele Stilus-site tegen.
De volgorde waarin de verschillende mappen staan, is vrij willekeurig.

Johannes Smetius Antiquitates Neomagenses / Nijmeegse Oudheden.
Oppidum Batavorum / Nijmegen, stad der Bataven.
Gisbertus Cuperus Monumenta antiqua inedita / Onuitgegeven oude gedenktekenen.
Johannes In de Betouw In Jaarboek Numaga 2002 is verschenen: Johannes In de Betouw, Verhandeling betreffende de overgeblevene Gedenkstukken van het Romeinsch krygsleger van Neder-Germanie, opgedolven in de omtrekken der aloude winterlegeringen. Deze tekst is hier ook te lezen.
Pierre Borel In Archief 2007. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is verschenen: Pierre Borel, De echte uitvinder van de telescoop. Deze tekst is ook als aparte uitgave (overdruk) verschenen: H.J. Zuidervaart en L. Nellissen, De echte uitvinder van de verrekijker. Middelburg 2008.
Magistri Gregorii narratio de mirabilibus urbis Romae Tekst, vertaling en commentaar van een reisverslag uit de 13e eeuw. Magister Gregorius loopt als een toerist door Rome en schrijft voor zijn vrienden een verslag.
Res Gestae Divi Augusti Tekst en vertaling van de daden van keizer Augustus.
Quintilianus, De bijen van de arme man Tekst en vertaling van de dertiende grote redevoering van pseudo-Quintilianus (Apes pauperis. Declamatio maior XIII) met retorische en juridische uitleg door Emanuel van Dongen
Boog van Constantijn Begrijp de boodschap van de boog.
Schenking van Constantijn Tekst en vertaling van Constitutum Constantini of Donatio Constantini.
Varia bij Constantijn Over Constantijn maar niet direct over de boodschap van de boog.
Spotprenten VERWIJDERD Collectie cartoons en voorbeelden uit de reclame met een klassiek onderwerp
Aanvullingen zijn altijd welkom!
Gedichten VERWIJDERD Collectie gedichten met een klassiek onderwerp
Aanvullingen zijn altijd welkom!
           En als aparte bestanden:
Analyse van 4 gedichten (Claus, Knibbe, Vestdijk en Vuylsteke) over Icarus.
Bespreking van Phaedra (Hugo Claus) onder andere in relatie met Hippolytos (Euripides), Phaedra (Seneca) en Phèdre (Racine). Pdf van 1 Mb.
Fraseologie Meissners fraseologie: een uitgebreide verzameling woorden en zegswijzen in het Latijn, met Nederlandse vertaling.
De Oudheid De Oudheid is de met veel materiaal verrijkte en voor het internet bewerkte versie van het Woordenboek der Oudheid (Bussum, 1976-1986) door Hans van Poll (1945-2012): overzicht van de Grieks-Romeinse wereld, Rome, het oude nabije Oosten, het oude Egypte, het vroege christendom, daaraan toegevoegd registers (pauslijsten enz.) en historische, geografische kaarten.
Didasko

Computer-hulp bij het lezen en vertalen van Latijnse en Griekse teksten, waaronder de examenpensa.
Basiswoordenlijst

Woordenlijst Latijn op frequentie in een spreadsheet. En nog een paar andere lijsten Latijn en Grieks.
CE 2019 Latijn

Informatie met betrekking tot het pensum Ovidius, CE 2019
* ingesproken tekst door Thomas Bervoets (mp3)
* vertaalhulp Didasko
* leerwoorden door Michael Buijkx
CE 2020 Latijn

Informatie met betrekking tot het pensum Vergilius, CE 2020
* leerwoorden door Michael Buijkx
Archief Klassieken Eindexamens Grieks en Latijn en allerlei publicaties en regelgeving over de klassieke talen en klassieke culturele vorming.
Naslagwerken Aantal naslagwerken in pdf.
Spanoghe, Synonymia Een gescande versie van Spanoghe/Vercoullie, Synonymia Latino-Teutonica (ex Etymologico C. Kiliani deprompta) Latijnsch-Nederlandsch woordenboek der XVIIe eeuw, Antwerpen/Gent/'s Gravenhage 1889/1892/1902.
Woltjer, Latijnsche Grammatica Een gescande versie van J. en R.H. Woltjer, Latijnsche Grammatica, Groningen/Den Haag 1924 (6e druk)
Borking, Latijnsche Spraakkunst Een gescande versie van L.H. Borking, Latijnsche Spraakkunst, Nijmegen/Utrecht 1927 (9e druk)
Lijst Geerebaert Lijst van de gedrukte NEDERLANDSCHE VERTALINGEN der oude Grieksche en Latijnsche Schrijvers door A. Geerebaert S.J. uit 1924.
Grieks typen Grieks typen met spiritus, accent, iota subcriptum? Installeer het Griekse toetsenbord! De duidelijke stap-voor-stap-handleiding verzekert succes.
Hoe klinkt Latijn? Een praktische gids voor de uitspraak van het Latijn, met geluidsfragmenten, door Thomas M Bervoets.
Horatius geluid De gedichten van Horatius, voorgedragen in het Latijn door Thomas M. Bervoets.
Examenpensa Latijn geluid De examenteksten (vanaf 2010), voorgedragen in het Latijn door Thomas M. Bervoets.
Dynalyse Dynalyse is een Latijnse tekst lezen zoals een Romein hem zou horen.
Kolometrie / Colometrie Een Latijnse tekst lezen volgens de positionele methode: met kola / cola.
Sinterklaasliedjes Aantal all time favorites met Griekse en/of Latijnse vertaling. Onder andere Zie ginds komt de stoomboot en Zie de maan schijnt door de bomen.
Stijlfiguren Lijst met tropen en figuren. Korte uitleg bij elke stijlfiguur met een enkel (Nederlands of Latijns) voorbeeld.
toneelrecensies VERWIJDERD Een collectie toneelrecensies die ik in de loop der jaren verzameld heb. De verzameling gaat niet verder dan 31 juli 2014.
Rome: varia Obelisken: de inscripties met Nederlandse vertaling van de klassieke obelisken in Rome.
Romans in en over Rome: een lijst met boeken die spelen in Rome of die gaan over Rome/Imperium Romanum.
Sint Pieter: de inscripties op de architraven met Nederlandse vertaling.
De zuil van Trajanus: alle afbeeldingen achter elkaar als een lang stripverhaal.
Oefenprogramma Coniugatio Computerprogramma om Latijnse werkwoordsvormen te leren.
Oefenprogramma Congruentia Computerprogramma om de Latijnse congruentie te leren.
Naamvallenoefenprogramma Declinatio Computerprogramma om Latijnse naamvallen te leren.
Naamvallenoefenprogramma Declinatio Graeca Computerprogramma om Griekse naamvallen te leren.
Oefenprogramma Gvorm Computerprogramma om Griekse werkwoordsvormen te leren.
Woordenoverhoorprogramma Vocabularium Een GRATIS te downloaden computerprogramma om woorden te leren en te overhoren. Met name voor Latijn en Grieks. De woordenlijsten zijn gecontroleerd door docenten.
Woordzoeker-maker Aenigma Een GRATIS te downloaden computerprogramma om woordzoekers te maken. Met name voor Latijn en Grieks.
Utopia, Thomas More De optimo statu reipublicae deque nova insula Utopia libri.
Tekstuitgave door Thomas M. Bervoets.
Laelius, Cicero M. Tulli Ciceronis Laelius De amicitia dialogus ad T. Pomponium Atticum.
Tekstuitgave door Thomas M. Bervoets.
Cato Maior, Cicero M. Tulli Ciceronis Cato Maior De senectute dialogus ad T. Pomponium Atticum.
Tekstuitgave door Thomas M. Bervoets.
Laudes Stili Voor wie een vriendelijke woord kwijt wil.
Niet klassiek, toch / dus de moeite
Sturkenboom Website historica Dorothee Sturkenboom.
Het axioma Over dans en danskunst, door Adri de Brabandere.


Terug naar de hoofdpagina


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.
Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl