www.STILUS.nl

Stichting STILUS draagt de klassieke talen en cultuur een warm hart toe. Zij presenteert daarom op deze website interessant materiaal met betrekking tot de Antieken.


schoolvakken Latijn en Grieks

Basiswoordenlijst
Woordenlijst Latijn op frequentie in een spreadsheet. En nog een paar andere lijsten Latijn en Grieks

Didasko
Computer-hulp bij het lezen en vertalen van Latijnse en Griekse teksten, waaronder de examenpensa

CE 2019 Latijn Ovidius
Informatie met betrekking tot het pensum Ovidius, CE 2019

CE 2020 Latijn Vergilius
Informatie met betrekking tot het pensum Vergilius, CE 2020

Archief Klassieken
Eindexamens Grieks en Latijn en allerlei publicaties en regelgeving over de klassieke talen

Stijlmiddelen
Verschillende overzichten met stijlfiguren

Dynalyse
Een Latijnse tekst lezen zoals een Romein hem zou horen

Kolometrie
Een Latijnse tekst lezen volgens de positionele methode: met kola/cola

Grieks typen
Grieks tikken, compleet met spiritus, accent, iota subscriptum

Hoe klinkt Latijn?
Latijn uitspreken, met geluidsfragmenten, door Thomas M. Bervoets

Examenpensa Latijn, vanaf 2010
Voorgedragen door Thomas M. Bervoets

Coniugatio
Computerdrill: werkwoord Latijn

Congruentia
Computerdrill: congruentie Latijn

Declinatio
Computerdrill: zelfstandig naamwoord Latijn

Declinatio Graeca
Computerdrill: zelfstandig naamwoord Grieks

Gvorm
Computerdrill: werkwoord Grieks

Grammatica's
aantal Nederlandstalige grammatica's

Woordenboeken
aantal Nederlandstalige woordenboeken


Stichting Stilus (Tilburg) verzorgt bijlessen Latijn.
Mail voor de mogelijkheden en de kosten.


Terug naar de hoofdpagina


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.
Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl