ďNadenken over dans brengt onvermijdelijk oude filosofische themaís te berde, zoals het onderscheid tussen lichaam en geest. De voorbijgaande aard en het ogenblikkelijke van dans roepen ook vragen op over ons begrip van het zijn en het werkelijke. Of over het Niets waarin de dans lijkt te verdwijnen. Dans speelt zich af in tijd en ruimte. Maar zijn deze dimensies voor de dans objectieve gegevens, of spelen interpretatie, identiteit en cultuur een rol? Misschien kan de filosofie geen antwoord op al deze vragen geven, maar haar geschiedenis reikt wel begrippen aan die een hint voor het denken over dans kunnen zijn. Begrippen als metaforen dus.Ē

 

DE VERTROOSTING VAN DE DANS
Een aanzet tot een filosofische verkenning van de danskunst

ADRI DE BRABANDERE

58 p.

ISBN/EAN 978-90-808719-2-2
NUR 736

Download hier de tekst als pdf

Bestel een papieren exemplaar voor 8,50 Euro bij nelly.nellissen@skynet.be (voor BelgiŽ) of vertroosting@stilus.nl (voor Nederland).
Verzendingskosten: tarief van TNT Post of De Post

 


 

Over dans verscheen van de auteur onder meer

 • Toonladders van de beweging. De modernistische ruimteleer van Laban, Etcetera, 1996, jaargang 14, nr. 55. Download pdf
 • Jan Fabre, Kritisch theaterlexicon, 1997, Vlaams Theater Instituut
 • Jan Fabre: are we in the last dance days?, Ballet International/Tanz Aktuell, 1997, nr. 11
 • Een siderale kilte. Forsythe meets Baudrillard, over Eidos:Telos van William Forsythe & Ballett Frankfurt, Etcetera, 1997, jaargang 15, nr. 59
 • Het dansende lichaam, Kultuurleven, 1998, nr. 3
 • An Slootmaekers, choreografe en danspedagoge, Kunst/Werk, 2008. Download pdf

 

ChoreografieŽn

 • De maan weer, 1991, met Jutta Kleber, Lieve Swerts en Lutgart Van der Veken
 • Het axioma van Geulincx, 1993, met Jutta Kleber
 • Jakob, 1994, met Jutta Kleber en Eric Vandermeulen
 • Das Geviert, 1995, met Jodka Crabbe, Yasemin Kandemir, Karsten Krol en Benjamin Van Houtte
 • Derde annunciatie: zo onopvallend mogelijk beschrijven, 1998, met Catherine Devos
 • The unanswered question, 1998, met Marie-Anne De Roeck, Catherine Devos en An Dewaele
 • Bijdrage tot een kritiek van de zuivere dans, 2002, met Marie-Anne De Roeck
 • De vorm van de ruimte, 2008, met Alessandra Coppola, Stan Milbou en Bernhard Schepens

 


 

Het axioma