Geerebaert, Lijst Nederlandsche vertalingen, 1924

Wie op zoek is naar moderne vertalingen van werken uit de klassieke oudheid grijpt tegenwoordig meteen naar De Oudheid in het Nederlands**. De samenstellers daarvan geven een overzicht van de vertalingen van Griekse en Latijnse, profane en christelijke auteurs. Voor de periode vóór 1924 noemen ze slechts een enkele belangrijke uitgaven, omdat Geerebaerts Lijst van de gedrukte NEDERLANDSCHE VERTALINGEN der oude Grieksche en Latijnsche Schrijvers (Gent 1924) een (nagenoeg) volledige opsomming biedt van de vertalingen van klassieke auteurs die er verschenen zijn tot 1924. Geerebaert heeft evenwel geen christelijke schrijvers opgenomen in zijn lijst.

De Lijst blijft dus van belang als aanvulling op De Rynck/Welkenhuysen.

Daarom heb ik hier een complete, gescande versie neergezet. Het bestand is 18 Mb.

Leo Nellissen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften, Baarn 1992.
Aanvulling 18 mei 2003: Dit werk is opgenomen in de
digitale bibliotheek van de Nederlandse letteren. Dit is de directe link met mogelijkheid om bestand te downloaden.

Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids. Supplement 1997, Amsterdam 1997. Aanvulling 23 juli 2006: dit supplement is achterhaald door een nieuwe uitgave van Welkenhuysen:
Andries Welkenhuysen, Klassieke Vertalingen 1992-2003. Repertorium en bibliografische gids, Leuven 2003.

Terug.