Centrale examens Grieks en Latijn

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl

Woord vooraf

2020 / Plato (Symposium) / Vergilius
2019 / Herodotus / Ovidius
2018 / Homerus (Odyssee) / Filosofie (Cicero en Seneca)
2017 / Euripides (Electra) / Livius
2016 / Herodotus / Vergilius
2015 / Homerus (Ilias) / Epistolografie (Cicero en Plinius)
2014 / Plato / Ovidius
2013 / Euripides (Medea) / Seneca
2012 / Homerus (Odyssee) / Livius
2011 / Herodotus / Vergilius
2010 / Sophocles (Oedipus Tyrannus), met Euripides / Cicero (Pro Caelio), met Catullus
2009 / Homerus (Ilias) / Ovidius
2008 / Plato / Seneca, met Tacitus
2007 / Euripides (Hippolytos) / Vergilius
2006 / Homerus (Odyssee) / Livius
2005 / Herodotus / Ovidius, met Vergilius
2004 / Euripides (Troiades) / Cicero (filosofie)
2003 / Homerus (Odyssee) / Livius
2002 / Herodotus / Ovidius
2001 / Herodotus / Caesar
2000 / Euripides (Bacchae) / Cicero (filosofie)
1999 / Homerus (Ilias) / Cicero (Catilina)
1998 / Plato (Gorgias) / Ovidius
1997 / Sophocles (Antigone) / Livius
1996 / Homerus (Odyssee) / Vergilius
1995 / Herodotus / Seneca
1994 / Sophocles (Electra) / Cicero (Pro Milone)
1993 / Plato / Tacitus
1992 / Homerus (Ilias) / Plinius
1991 / Euripides (Medea) / Seneca
1990 / Herodotus / Ovidius
1973 - 1990: centraal schriftelijk eindexamen
1966: staatsexamen Latijn
1947: examen Grieks
1943 - 1965: toelatingsexamens universiteit
1925 - 1929: Cicero
1918 - 1922: Tacitus

Vanaf 2010 wordt een keuze gemaakt uit de volgende genres:
Grieks: epiek, filosofie, historiografie, tragedie
Latijn: epiek, filosofie, historiografie, retorica
Thema(tiek) is verdwenen.

Niet alle bestanden zijn even duidelijk leesbaar.
Heb je een beter exemplaar, mail het dan naar ce@stilus.nl
Er zijn ook andere sites met oude examens, bijvoorbeeld examenblad.nl of alleexamens.nl


1918 - 1922: Latijnsche vertalingen uit Tacitus ... examens ... 1918-1922


1925 - 1929: Latijnsche vertalingen uit Cicero ... examens ... 1925-1929


1943 - 1965: toelatingsexamens universiteit


1947: examen Grieks


1966: staatsexamen Latijn


Alle examens duren 3 uur, behalve 1971, 1972, 1973 en 1974 (2 uur).
Vanaf 1978 zijn er correctiemodellen voor de vertaling van tijdvak 1.
           Latijn 1978 en 1979 en Grieks 1979 officieus correctiemodel.
           Vanaf 1980 officieel correctiemodel.
Vanaf 1983 zijn er correctiemodellen voor de vertaling van tijdvak 2.

1971, Grieks en Latijn, oude stijl
1971, Grieks en Latijn, nieuwe stijl

1972, Grieks gymnasium
1972, Grieks, tijdvak 1 vwo
1972, Grieks, tijdvak 2 vwo
1972, Latijn gymnasium
1972, Latijn, tijdvak 1 vwo
1972, Latijn, tijdvak 2 vwo

1973, Grieks gymnasium/staatsexamen
1973, Grieks, tijdvak 1 vwo
1973, Grieks, tijdvak 2 vwo
1973, Grieks, proefopgave 1971 nieuwe stijl met vragen
1973, Latijn gymnasium
1973, Latijn, tijdvak 1 vwo
1973, Latijn, tijdvak 2 vwo

1974, Grieks gymnasium
1974, Grieks, tijdvak 1 vwo
1974, Grieks, tijdvak 2 vwo
1974, Latijn gymnasium
1974, Latijn, tijdvak 1 vwo
1974, Latijn, tijdvak 2 vwo

1975, Grieks, tijdvak 1
1975, Grieks, tijdvak 2
1975, Latijn, tijdvak 1
1975, Latijn, tijdvak 2

1976, Grieks, tijdvak 1
1976, Grieks, tijdvak 2
1976, Latijn, tijdvak 1
1976, Latijn, tijdvak 2

1977, Grieks, tijdvak 1
1977, Grieks, tijdvak 2
1977, Latijn, tijdvak 1
1977, Latijn, tijdvak 2

1978, Grieks, tijdvak 1
1978, Grieks, tijdvak 2
1978, Latijn, tijdvak 1
1978, Latijn, tijdvak 2

1979, Grieks, tijdvak 1
1979, Grieks, tijdvak 2
1979, Latijn, tijdvak 1
1979, Latijn, tijdvak 2

1980, Grieks, tijdvak 1
1980, Grieks, tijdvak 2
1980, Latijn, tijdvak 1
1980, Latijn, tijdvak 2

1981, Grieks, tijdvak 1
1981, Grieks, tijdvak 2
1981, Latijn, tijdvak 1
1981, Latijn, tijdvak 2

1982, Grieks, tijdvak 1
1982, Grieks, tijdvak 2
1982, Latijn, tijdvak 1
1982, Latijn, tijdvak 2

1983, Grieks, tijdvak 1
1983, Grieks, tijdvak 2
1983, Latijn, tijdvak 1
1983, Latijn, tijdvak 2

1984, Grieks, tijdvak 1
1984, Grieks, tijdvak 2
1984, Latijn, tijdvak 1
1984, Latijn, tijdvak 2

1985, Grieks, tijdvak 1
1985, Grieks, tijdvak 2
1985, Latijn, tijdvak 1
1985, Latijn, tijdvak 2

1986, Grieks, tijdvak 1
1986, Grieks, tijdvak 2
1986, Latijn, tijdvak 1
1986, Latijn, tijdvak 2

1987, Grieks, tijdvak 1
1987, Grieks, tijdvak 2
1987, Latijn, tijdvak 1
1987, Latijn, tijdvak 2

1988, Grieks, tijdvak 1
1988, Grieks, tijdvak 2
1988, Latijn, tijdvak 1
1988, Latijn, tijdvak 2

1989, Grieks, tijdvak 1
1989, Grieks, tijdvak 2
1989, Latijn, tijdvak 1
1989, Latijn, tijdvak 2

1990, Grieks, tijdvak 1
1990, Grieks, tijdvak 2
1990, Latijn, tijdvak 1
1990, Latijn, tijdvak 2

Terug


1990, Grieks, syllabus
1990, Latijn, syllabus

Mededeling CEVO normering: geen mededeling?

1990, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1990, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1990, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1990, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1990, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1990, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1990, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1990, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1990, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift

1990, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1990, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1990, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift

Terug


1991, Grieks, syllabus
1991, Latijn, syllabus

Mededeling CEVO normering: geen mededeling?

1991, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1991, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1991, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1991, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1991, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1991, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1991, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1991, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1991, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
1991, tijdvak 2, Grieks, mededeling CEVO erratum

1991, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1991, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1991, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift

Terug


1992, Grieks, syllabus
1992, Latijn, syllabus

Mededeling CEVO normering: ophoging Latijn 3 punten, ophoging Grieks 3 punten

1992, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1992, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1992, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1992, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1992, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1992, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1992, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1992, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1992, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift

1992, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1992, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1992, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
1992, tijdvak 2, Latijn, mededeling CEVO erratum

Terug


1993, Grieks, syllabus
1993, Latijn, syllabus

Mededeling CEVO normering: ophoging Latijn 10 punten, ophoging Grieks 0 punten

1993, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1993, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1993, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1993, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1993, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1993, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1993, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1993, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1993, tijdvak 2, Grieks, mededeling CEVO erratum
1993, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift

1993, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1993, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1993, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift

Terug


1994, Grieks, syllabus
1994, Latijn, syllabus

Mededeling CEVO normering: ophoging Latijn 0 punten, ophoging Grieks 4 punten

1994, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1994, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1994, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1994, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1994, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1994, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1994, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1994, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1994, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift

1994, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1994, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1994, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift

Terug


1995, Grieks, syllabus
1995, Latijn, syllabus

Mededeling CEVO normering: ophoging Latijn 0 punten, ophoging Grieks 0 punten

1995, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1995, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1995, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1995, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1995, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1995, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1995, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1995, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1995, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift

1995, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1995, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1995, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift

Terug


1996, Grieks, syllabus
1996, Latijn, syllabus

Mededeling CEVO normering: ophoging Latijn 4 punten, ophoging Grieks 0 punten

1996, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1996, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1996, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1996, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1996, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1996, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1996, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1996, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1996, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift

1996, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1996, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1996, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift

Terug


1997, Grieks, syllabus
1997, Latijn, syllabus

Mededeling CEVO normering: ophoging Latijn 5 punten, ophoging Grieks 0 punten

1997, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1997, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1997, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1997, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1997, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1997, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1997, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1997, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1997, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift

1997, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1997, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1997, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift

Terug


1998, Grieks, syllabus
1998, Latijn, syllabus

Mededeling CEVO normering: ophoging Latijn 0 punten, ophoging Grieks 3 punten

1998, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1998, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1998, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1998, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1998, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1998, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1998, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1998, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1998, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
1998, tijdvak 2, Grieks, mededeling CEVO erratum

1998, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1998, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1998, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift

Terug


1999, Grieks, syllabus
1999, Latijn, syllabus

Mededeling CEVO normering: ophoging Latijn 3 punten (alleen tijdvak 1), ophoging Grieks 0 punten

1999, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1999, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1999, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
1999, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering

1999, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1999, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1999, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
1999, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO erratum
1999, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering

1999, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1999, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1999, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
1999, tijdvak 2, Grieks, mededeling CEVO normering

1999, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1999, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1999, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
1999, tijdvak 2, Latijn, mededeling CEVO normering

Terug


2000, syllabus

2000, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2000, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2000, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO erratum
2000, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2000, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2000, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2000, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2000, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2000, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2000, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2000, tijdvak 2, Grieks, mededeling CEVO erratum
2000, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2000, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2000, tijdvak 2, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2000, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2000, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2000, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2000, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

Terug


2001, syllabus

2001, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje, oude stijl
2001, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje, nieuwe stijl
2001, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje, oude stijl
2001, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje, nieuwe stijl
2001, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2001, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2001, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje, oude stijl
2001, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje, nieuwe stijl
2001, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje, oude stijl
2001, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje, nieuwe stijl
2001, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2001, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2001, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje, oude stijl
2001, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje, nieuwe stijl
2001, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje, oude stijl
2001, tijdvak 2, Grieks, oude stijl, mededeling CEVO erratum
2001, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje, nieuwe stijl
2001, tijdvak 2, Grieks, nieuwe stijl, mededeling CEVO erratum
2001, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2001, tijdvak 2, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2001, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje, oude stijl
2001, tijdvak 2, Latijn, oude stijl, mededeling CEVO erratum
2001, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje, nieuwe stijl
2001, tijdvak 2, Latijn, nieuwe stijl, mededeling CEVO erratum
2001, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje, oude stijl
2001, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje, nieuwe stijl
2001, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2001, tijdvak 2, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

Terug


2002, syllabus

2002, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2002, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2002, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2002, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2002, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2002, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2002, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2002, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2002, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2002, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2002, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2002, tijdvak 2, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2002, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2002, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2002, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2002, tijdvak 2, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

Terug


2003, syllabus

2003, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2003, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2003, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2003, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2003, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2003, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2003, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2003, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2003, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2003, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2003, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2003, tijdvak 2, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2003, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2003, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2003, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2003, tijdvak 2, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

Terug


2004, syllabus

2004, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2004, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2004, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2004, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2004, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2004, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2004, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2004, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2004, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2004, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2004, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2004, tijdvak 2, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2004, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2004, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2004, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2004, tijdvak 2, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

Terug


2005, syllabus

2005, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2005, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2005, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2005, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2005, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2005, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2005, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2005, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2005, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2005, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2005, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2005, tijdvak 2, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2005, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2005, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2005, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2005, tijdvak 2, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

Terug


2006, syllabus

2006, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2006, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2006, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2006, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2006, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2006, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2006, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2006, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2006, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2006, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2006, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2006, tijdvak 2, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2006, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2006, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2006, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2006, tijdvak 2, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2006, pta staatsexamen Grieks
2006, pta staatsexamen Latijn
2006, pta staatsexamen KCV

Terug


2007, Grieks, syllabus
2007, Latijn, syllabus

2007, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2007, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2007, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2007, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2007, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
      De afbeelding in het tekstboekje is voorzien van de volgende bronvermelding:
      P. Virgilii Maronis cum Veterum omnium commentariis et Selectis recentiorum notis nova editio, A. Commelin 1646.
      De afbeelding is licht aangepast, en wel bij de koe in het bovenste plaatje. Vergelijk het origineel.
2007, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2007, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2007, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2007, tijdvak 2, Grieks: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2007, tijdvak 2, Latijn: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2007, pta staatsexamen Grieks. Dit is een officiele publicatie van de IB-Groep inclusief de aanwijzing om via Google te zoeken!
2007, pta staatsexamen Latijn
2007, pta staatsexamen KCV

Terug


2008, Grieks, syllabus
2008, Latijn, syllabus

2008, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2008, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2008, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2008, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2008, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2008, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2008, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2008, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2008, tijdvak 2, Grieks: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2008, tijdvak 2, Latijn: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2008, pta staatsexamen Grieks
2008, pta staatsexamen Latijn
2008, pta staatsexamen KCV

Terug


2009, Grieks, syllabus
2009, Latijn, syllabus

2009, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2009, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2009, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2009, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO erratum correctievoorschrift
2009, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2009, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2009, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2009, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2009, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO erratum correctievoorschrift
2009, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2009, tijdvak 2, Grieks: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2009, tijdvak 2, Latijn: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2009, pta staatsexamen Grieks
2009, pta staatsexamen Latijn
2009, pta staatsexamen KCV

Terug


2010, Grieks, syllabus [vertaling uit Euripides!]
2010, Grieks, syllabus, uitgebreid, CEVO [vertaling uit Euripides!]
2010, Latijn, syllabus
2010, Latijn, syllabus, uitgebreid, CEVO

2010, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2010, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2010, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2010, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO correctievoorschrift
2010, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2009, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2010, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2010, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2010, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2010, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO correctievoorschrift
2010, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2010, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term
2010, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden
2010, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden

2010, tijdvak 2, Grieks: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2010, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2010, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2010, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2010, tijdvak 2, Latijn, mededeling CEVO correctievoorschrift
2010, tijdvak 2, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2010, pta staatsexamen Grieks (oude profielstructuur)
2010, pta staatsexamen Grieks (vernieuwde profielstructuur)
2010, pta staatsexamen Latijn (oude profielstructuur)
2010, pta staatsexamen Latijn (vernieuwde profielstructuur)
2010, pta staatsexamen KCV (oude profielstructuur)
2010, pta staatsexamen KCV (vernieuwde profielstructuur)

Terug


2011, Grieks, concept syllabus
2011, Grieks, definitieve syllabus
2011, Latijn, concept syllabus
2011, Latijn, definitieve syllabus

2011, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2011, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2011, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2011, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2011, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2011, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2011, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2011, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2011, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2011, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term
2011, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden
2011, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden

2011, tijdvak 2, Grieks: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2011, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2011, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2011, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2011, tijdvak 2, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2011, pta staatsexamen Grieks (oude profielstructuur)
2011, pta staatsexamen Grieks (vernieuwde profielstructuur)
2011, pta staatsexamen Latijn (oude profielstructuur)
2011, pta staatsexamen Latijn (vernieuwde profielstructuur)
2011, pta staatsexamen KCV (oude profielstructuur)
2011, pta staatsexamen KCV (vernieuwde profielstructuur)

Terug


2012, Grieks, concept syllabus
2012, Grieks, definitieve syllabus
2012, Latijn, concept syllabus
2012, Latijn, definitieve syllabus

2012, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2012, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2012, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2012, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2012, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2012, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2012, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2012, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2012, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2012, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term
2012, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden
2012, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden

2012, tijdvak 2, Grieks: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2012, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2012, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2012, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2012, tijdvak 2, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2012, vakinformatie staatsexamen Grieks
2012, vakinformatie staatsexamen Latijn
2012, vakinformatie staatsexamen KCV

Terug


2013, Grieks, concept syllabus
2013, Grieks, definitieve syllabus
2013, Latijn, concept syllabus
2013, Latijn, definitieve syllabus

2013, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2013, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2013, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2013, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2013, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2013, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2013, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2013, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2013, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2013, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2013, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2013, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2013, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2013, tijdvak 2, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2013, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2013, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2013, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2013, tijdvak 2, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2013, vakinformatie staatsexamen Grieks
2013, vakinformatie staatsexamen Latijn
2013, vakinformatie staatsexamen KCV

Terug


2014, Grieks, concept syllabus
2014, Grieks, definitieve syllabus
2014, Latijn, concept syllabus
2014, Latijn, definitieve syllabus

2014, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2014, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2014, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2014, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2014, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2014, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2014, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2014, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2014, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2014, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2014, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2014, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2014, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2014, tijdvak 2, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2014, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2014, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2014, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2014, tijdvak 2, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2014, vakinformatie staatsexamen Grieks
2014, vakinformatie staatsexamen Latijn
2014, vakinformatie staatsexamen KCV

Terug


2015, Grieks, concept syllabus
2015, Grieks, definitieve syllabus
Nota bene: de minimumlijst Grieks is aangepast; zie syllabus pagina 16.

2015, Latijn, concept syllabus
2015, Latijn, definitieve syllabus
Nota bene: de minimumlijst Latijn is aangepast; zie syllabus pagina 17.

2015, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2015, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2015, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2015, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2015, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2015, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2015, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2015, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2015, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2015, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2015, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2015, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2015, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2015, tijdvak 2, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2015, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2015, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2015, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2015, tijdvak 2, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2015, vakinformatie staatsexamen Grieks
2015, vakinformatie staatsexamen Latijn
2015, vakinformatie staatsexamen KCV

Terug


2016, Grieks, concept syllabus
2016, Grieks, definitieve syllabus

2016, Latijn, concept syllabus
2016, Latijn, definitieve syllabus

2016, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2016, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2016, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2016, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2016, tijdvak 1, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2016, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2016, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2016, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2016, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2016, tijdvak 1, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term
2016, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden
2016, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden

2016, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2016, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2016, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2016, tijdvak 2, Grieks, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2016, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2016, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2016, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2016, tijdvak 2, Latijn, mededeling CEVO normering. Uitleg N-term

2016, vakinformatie staatsexamen Grieks
2016, vakinformatie staatsexamen Latijn
2016, vakinformatie staatsexamen KCV

Terug


2017, Grieks, concept syllabus (versie 1)
2017, Grieks, syllabus (versie 2.1)
2017, Grieks, vakspecifieke informatie bij Septembermededeling

2017, Latijn, concept syllabus (versie 1)
2017, Latijn, syllabus (versie 2.1)
2017, Latijn, vakspecifieke informatie bij Septembermededeling

 

2017, vakinformatie staatsexamen Grieks, oud
2017, vakinformatie staatsexamen Latijn, oud
2017, vakinformatie staatsexamen KCV, oud

2017, vakinformatie staatsexamen Grieks, nieuw
2017, vakinformatie staatsexamen Latijn, nieuw

Terug


2018, Grieks, concept syllabus (versie 1)
2018, Grieks, syllabus (versie 2)

2018, Latijn, concept syllabus (versie 1)
2018, Latijn, syllabus (versie 2)

Terug


2019: Herodotus / Ovidius

Terug


2020: Plato (Symposium) / Vergilius

Terug


Woord vooraf

De meeste bestanden zijn pdf's, er zijn ook doc-, htm- en jpg-files. Je kunt ze rechtstreeks bekijken in je webbrowser.
De kwaliteit van de pdf's beter als je ze opslaat en dan opent in een pdf-viewer, veelal Adobe Acrobat Reader. Ook 'vergroten' komt de kwaliteit ten goede.
De bestanden variëren in grootte: syllabi en examens van '90 t/m '98 zijn tussen de 1 en 6 Mb, een deel van de examens vanaf '99 ligt onder de 500 Kb, bij '73 t/m '90 liggen de afzonderlijke pagina's allemaal onder de 500 Kb.

Sommige bestanden komen rechtstreeks van Gele Katernen of CITO of IBG of DUO of CvTE, andere heb ik gescand. De basis van dit geheel (1990-2003) is tot stand gekomen als onderdeel van GREX, community Klassieke Talen/KCV.

De bestandsnaamopbouw is als volgt: 97-L-1-t.pdf.
97 geeft jaartal aan.
L geeft vak aan. L voor Latijn, G voor Grieks, KCV voor Klassieke Culturele Vorming.
1 geeft tijdvak aan. 1 of 2.
t geeft tekstboekje aan, v vragenboekje, c correctievoorschrift, m mededeling CEVO erratum, n mededeling CEVO normering, s syllabus, sc concept-syllabus, st staatsexameninformatie, sz (braille)opmaak voor blinden en slechtzienden, vcn correctieadvies vcn. Overgangsjaar 2001: u tekstboekje nieuwe stijl, w vragenboekje nieuwe stijl.
De examens '73 t/m '90 hebben een (hexadecimaal) volgnummer achteraan; deze examens zijn pagina voor pagina gescand als jpg.

Met dank aan Robert-Jan Agricola, Annet van den Bergh, Ben Bijnsdorp, Joop Delmaar, Leunis Gabriëlse, Harrie Habets, Marc de Hoon, Elly Houtsma, Annie Krijne-Peters, Chrisbert van Mourik, Paulien Oortman, Stephen Parkes, Peter van der Pasch, Robert Peters, Els Ponstein, Evelien Schapelhouman, Frans Slits, Ike te Strake, Emmy van Stratum, Sjef Theunissen, Jan Ebel van der Veen, Maria Verhallen, Vera Veul en Job de Wilde.

Reageren kan via ce@stilus.nl.

Leo Nellissen

Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.

Terug